Presidenten

Door de jaren heen kende de Aod Preense Club vier Presidenten. twee erevoorzitters en twee ereleden. De President wordt door de ledenvergadering van de Aod Preense Club op voordracht van het bestuur voor onbepaalde tijd benoemd. De president staat naast het bestuur van de Aod Preense Club en hij houdt toezicht op het verloop van de activiteiten. Ook moet de President het ‘jongste’ Aod Preense lid begeleiden bij diens voorbereidingen voor de ontgroening van zijn opvolger. De President waakt over deze ontgroening en zorgt dat de ontgroening vooral ludiek en kolderiek is. De eerste president was Guill I Poell, de eerste Stadsprins van Weert.

1937_Guille1-Poell

Guille I Poell

Zijn opvolger werd Lei I de Borgie.

1948 - Lei I † de Borgie

Lei I de Borgie

Daarna was Driek I van den Broek tot 2013 President

1947 - Driek I † v.d. Broek

Driek I  v.d. Broek

Momenteel is Cid I Coppen De President van de Aod Preense Club

1956 - Cid I Coppen

Cid I  Coppen

Ere-leden

De Aod Preense Club heeft in haar bijna 55 jarig bestaat twee keer een niet Aod Preens benoemd totIeëre-lid van de Aod Preense Club Deze uitzonderlijke onderscheiding is tot nu toe alleen toegekend aan Vorst Jan Coenen en aan diens ‘tijdelijke’ opvolger Regent Jo Bergmans. Beiden waren nimmer stadsprins van Weert maar werden wel opgenomen in de kringen van de Rogstaekers Aod Preense Club.

Erelid Jan Coenen

Jan Coenen

                          Erelid Jo Bergmans

Jo Bergmans

Ere-Voorzitters

Sedert 1985 kennen de Aod Preense ook de Ieere vuuërzitter. De eerste Ieere Vuuërzitter is Aod Preens Piet I Hermans die na 11 jaar het voorzitterschap van de Aod Preense Club te hebben bekleed, bij zijn afscheid werd benoemd tot Ieere Vuuërzitter.

1972 - Piet I Hermans

Piet I Hermans

Ton III (Anton Cornelissen) is in 1984 voorzitter geworden. In 1985 is op zijn voorstel Piet Hermans benoemd tot erevoorzitter. In 1995 is Ton III als voorzitter opgevolgd door Jan VI, (Jan Stroek).

In 1993 heeft de Rogstekers Oud Prinsen Club op grootse wijze het 3 x 11 jaar bestaan gevierd met een receptie in de Poort van Limburg (recepties houden was toen nog gebruikelijk). Tegelijkertijd is de Rogstekers Oud Prinsen Club toen een officiële vereniging geworden en heeft notaris Piet Veugen de akte tijdens het feest gepasseerd.

In de  regeerperiode van voorzitter Ton III is ook besloten dat de oud prinsen voortaan allemaal een smoking dragen tijdens de feestvergaderingen.

Midden jaren tachtiger waren er nogal wat oud prinsen die niet meer naar de vergaderingen kwamen. Het bestuur maakte zich sterk dat die weer terugkwamen en zo is de vereniging uitgegroeid tot een mooie club van nu ruim 40 oud prinsen, die aan de vergaderingen deelnemen.

Op voordracht van Aod Preens Frans II Knapen werd Ton III  op de Aod Preense Daag 2017, alsnog benoemd tot Ieere Vuuërzitter van de Rogstaekers Aod Preense Club.

In 1995 treedt Ton III Cornelissen af als voorzitter van de Aod Preense Club en wordt opgevolgd door Jan VI Stroek.

In 1995 treedt Ton III Cornelissen af als voorzitter van de Aod Preense Club en wordt opgevolgd door Jan VI Stroek.

Op voordracht van Aod Preens Twan I Schoenmaekers werd Aod Preens Jan VI Stroek door de ledenjaarvergadering van de Aod Preense Club op 8 januari 2006 met algemene stemmen benoemd tot Ieere Vuuërzitter van de Rogstaekers Aod Preense Club.

Hiermee spraken de Aod Preense hun waardering uit voor de wijze waarop Aod Preens Jan VI jarenlang voorzitter van de Aod Preense Club is geweest.

Hij trad in 2006 als voorzitter terug na zijn benoeming tot Vorst van De Rogstaekers.

In 2006 treedt Jan VI af als voorzitter van de Aod Preense Club en wordt benoemd tot ere-voorzitter

In 2006 treedt Jan VI af als voorzitter van de Aod Preense Club en wordt benoemd tot ere-voorzitter

 

Aod Preens Jan VI werd in 2006 als voorzitter van de Aod Preense Club opgevolgd door Aod Preens Léon I Tobben, die in 2004 stadsprins was geweest.

Jan VI wordt opgevolgd door Leon I

 

Bij zijn eerste officiële jaarvergadering werd hij meteen tot voorzitter van de Aod Preense Club benoemd. De eerste jaren werd hij flink uit de tent gelokt, vooral door de ‘voele hook’ , maar op geheel eigen wijze en met behulp van de voorzittershamer en microfoon, heeft hij toch steeds de orde kunnen handhaven.

IMG_5477_uits

 

In zijn regeerperiode van 2006 tot en met 2017 werd het initiatief genomen voor de Hei-j Up Priês voor aanstormend talent in de optocht (2008). In 2013 gevolgd door het initiatief voor de Rogstaekers Aod Preense Plevuûze Paad. In november 2017 is Léon I benoemd tot erevoorzitter van de Aod Preense Club. Hij werd opgevolgd door Lennart I Stultiens, stadsprins in 2014.

Aod Preense Daag 2018: ere-voorzitters Aod Preense Club

Aod Preense Daag 2018_84

 

This post is also available in: Wieërts