De Hoogpoort was vroeger een van de zes stadspoorten. Alle bebouwing langs de­ ­huidige Kasteelsingel is in het kader van de stads­vernieuwing in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw­ gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam o.a. de Parkflat en in het begin van deze eeuw het nieuwe politiebureau.

Welke plavuizen liggen in deze straat?