De Driesveldlaan is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegd als nieuwe verbindingslaan tussen het centrum en Weert-Zuid. De aanleg van deze verbindingslaan werd mogelijk na de sloop van de aluminiumfabriek Platinal (later Artola geheten) en de verplaatsing en sloop van de drukkerij van de Koninklijke Smeets Offset.

Op de hoek van de Wilhelminasingel en de Driesveldlaan staat het nieuwe stadhuis van Weert, dat in juni 2014 officieel is geopend.

Tegenover het stadhuis ligt de plavuis van oud-prins Lennart I Stultiens en oud-jeugdprins Rick I van Lierop (2014). De komende jaren zullen er nog meer plavuizen van oud-prinsen worden gelegd in de Driesveldlaan, Parallelweg en Stationsstraat.

Welke plavuizen liggen in deze laan?

This post is also available in: Wieërts