De Maasstraat is een van de best bewaard ­gebleven straten van Weert met een aantal fraaie panden.

Op de hoek van de Maasstraat en de Lang­straat, waar nu een juwelierszaak is gevestigd was vroeger het Post- en Telegraafkantoor. Daar tegenover stond Hotel de Hemel. Hier is momenteel een fotozaak gevestigd. Hotel de Hemel is een zeer oud pand dat in 1699 al wordt genoemd, evenals de tegen de gevel aangebrachte zonnewijzer, die in 1976 is ge­restaureerd.

Naast Maasstraat 9 kunt u op het historische pleintje de Oude Schut komen, vanwaar u een prachtig zicht hebt op de St. Martinuskerk en ­toren. De Oude Schut verwijst naar een van de Weerter schutterijen en naar de naam van de jenever die hier vroeger gestookt werd.

Halverwege de straat ligt het klooster van de zusters Birgittinessen, Maria Hart genaamd. Boven de toegangspoort een nis met het in 1991 gerestaureerd beeldje van de H. Birgitta van Zweden. Vanaf de toegangspoort van de zusters Birgittinessen ligt rechts de vroegere Armenschool die tot 1895 nog in gebruik was. Door de toegangspoort is de ruime kloostertuin van de zusters bereikbaar.

Bij het pand Maasstraat 28 ziet u zogenaamde voetenschrapers. Een bewijs dat de Maasstraat vroeger niet altijd even gemakkelijk beloopbaar was.

Welke plavuizen liggen in deze straat?