Frank II 2

Frank II Rogstaekerspreens 2019!

Rogstaekerspreens

Stadspreens 2019: Preens Frank II van de Rogstaekers

Op zaoterdig 2 fibberwarie jl. woôrt aan ‘t indj van ‘ne fantastische Gala Boonte Aovendj in ‘t Munttheater, doeër Vorst Stan van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers, de 75e Stadspreens van Wieërt uutgerope.

 

Frank van Dooren zâl de Wieërter vastelaovendj in 2019 vuuërgaon as

 

Z.D.H. Preens Frank II van de Rogstaekers

 

5×11 jaor gelieëje woôrt de nowwe Hoeëgheid as échte Rogstaeker geboeëre aane Koeëremêrrentj as zoeën van Jan van Dooren en Ploon Eestermans. Ziêne opa woor ‘meister Van Doeëre’ uute Schoeëlstraot. Nao înkel jaore verhoêzje ‘t hoêshaoje Van Dooren, met broor Pieter en zöster Marielou nao Kieëntj en allewiel woeëntj de Hoeëgheid aane Leenhof 25 op Luuëke.

 

Op 23-jaorige laeftiêd hieët Preens Frank II zien leef vraw Nic lieëre kinne, ‘n geboeëre Braobentjse woeëmej hae twieë prachtige zuuëns hieët gekrieëge: Luc en Yor. Schoeëndochters Rianne en Elle zörge vör nóg mieër gezelligheid in Hoêze Van Dooren.

  Qwertyuiop-3

 

Ongevieër 40 jaor gelieëje és beej de nówwe Stadspreens de leêfdje vör kieës ontstânge.

Daorum runtj hae al hieël wat jaore met passie en tówwi-jing ziêne kieëswînkel “Kaas & Ko” inne Muntpassage.

De orde di-j Preens Frank II vanwieëge dieës passie hieët ingestéldj és

de “Orde van ’t Kieësplênkske”.

Foto: Weertdegekste

Aod Preense zétte Phil I aan ’t wêrk

Foto’s: WeertdeGekste

De Rogstaekers Aod Preense haaje zaoterdig 3 fibberwari ’n verrassing vör stadspreens Phil I in petto. Mer vör di-j verrassing mos Phil wul de hang uut de mowwe staeke. De Aod Preense haaje beej kefee Tramhalt vör Phil I ’n donatie klaor ligke. Ze donieërdje mer leefst € 555,55. Ze oongerstuuëndje daomej de CliniClowns-actie di-j de stadspreens op taw hieët gezatte met zien vastelaovendjlidje. As tieëgeprestatie mos Phil I wul 50 cd’s signieëre. Dao kos Phil naoteurlik gein nein tieëge zegke en hae ging dan ouch drek aan de slaag.

 

 

Foto: Loes Mennen

Rogstaekerspreens Phil I Aspers uutgeroope

foto: Loes Mennen

Stadspreens 2018: Preens Phil I van de Rogstaekers

Op zaoterdig 13 jannewari 2018 woôrt, vör ‘t ieërst doeër Vorst Stan van Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers, Phil Aspers uutgeroôpe tot Stadspreens Phil I.

De muzikale Rogstaekerspreens és zieëker geine onbekindje in ‘t Wieërter uutgaonscircuit.
As DJ drejdje hae al in meînig keffee en op völ fieëstjes.
Hae és prizzentator van ‘t gezélligste festival van ’t lând: Bospop en stóng oppe plânke vanne Boonte Aovendje van V.V. de Brökwagters. Daonaeve és hae optochtdaelnemer met V.V. Hallûf Aaf, mer völ vastelaovendjveerders zölle ‘m vuuërâl kinne as zênger van ‘t populaire ‘Moerepetazie’.

De 31-jaorige Hoeëgheid és ‘ne zoeën van Frans Aspers en Ine Martens en grujdje op inne Wieërter wiêk Bosseve.
Vader Frans woor beej meînig Wieërtenaar bekindj as vuuërmaolig spits van Wilhelmina ’08 en FC Oda, woeë ouch Phil zelluf regelmaotig tieëge ‘ne bâl hieët gestâmptj. Mooder Ine grujdje op inne stad, in ’t bedriêf van heûr aojers, Garage Bloemen aane Remundjsewieëg.

Tiêdes ‘n Moulin Blues-festival in d’Oospel lieërdje Preens Phil I zien vrîndin Nicole van Bogget kinne. Nicole és ‘n geboeëre en getoeëge Ni-jwieërse en ‘n dochter van Thieu van Bogget en Cathy Vossen. ‘t Stêl woeëntj same oppe Stellingmolen 37 op Muuëlenakker.Ofschoeën opgelédj tot gymlieëraar wêrktj Phil I oppe meziekaafdeling van BCM Music Systems op Kampershoek woeë m’n meziekcomputers en software bawtj vör de horeca en Retail.

Jaorverg 17-2

Nowwe vuuërzitter Lennart I. Léon I ieërevuuërzitter

Op 26 november 2017 és Lennart I Stultiens (stadspreens in 2014) unaniem verkoeëze tot nowwe vuuërzitter van de Rogstaekers Aod Preense Club.

Hae volgtj Léon I Tobben (stadspreens 2004) op dae nao 12 jaor vuuërzitterschap de hamer hieët oeëvergedraage.

Tiêdes dezelfdje vergadering és Léon I beneumdj tot Ieërevuuërzitter van de Aod Preense.

Vae wînse Léon I völ plezeer in zien now rol en Lennart I völ sukses as vuuërzitter (det zal hae noeëdig hebbe).

AttribuuteJaorverg 17-2 Jaorverg 17-4

1710111_Vorst_Stan_installesie_061

Aod Preens Stan I Ockers geïnstallieërdj as Vorst van V.V. de Rogstaekers

Zaoterdig 11 november és Stan Ockers tiedes Vorst oppe Troeën geïnstallieërdj as 5e Vorst van V.V. de Rogstaekers.
Met de volgendje wuuërd wiltj hae eedereîn bedânke vör alle fillecetaties, bloome, kaarte en âl waat hae nog mieër hieët mooge kriêge.

Leêf Rogstaekerinnekes en Rogstaekers,

Gruuëts, hinnevêl, dânkbaar.
Det zeen wuuërd woeëmej vae prebieëre te umschriêve wi-j vae de aafgeloûpe daag belaeftj hebbe.

Zoeëvöl enthousiaste minse inne zaal, zoeëvöl fillecetâsies, kaarte, bloome, kedoos en berichtjes.
Zoeëvöl wêrmdje, zoeëvöl leêfdje vör oeëze schoeëne Wieërter vastelaovendj.

Waat zeen vae Gruuëts det vae dit mej moôge make, ’t Hinnevêl stieët tot op plaatse woeëvan vae neet wiste det ze bestónge.
Mer vuuërâl Dânkbaar, det vae dit as gewoeëne Wieërter jóng en maegtje mej moôge make.

Vae wille uch dânke vör eur enthousiasme, wêrmdje en vertrawwe.

Vae bliêve nog efkes op dae wôlk roôndzweve en dan gaon vae…. Draaaan!

Laote vae same de verbînging zeûke en zörge vör de instândhaojing van oeëze Wieërter vastelaovendj en ’t Wieërtlands dialect. Laote vae gruuëts zeen en bliêve.
Laote vae op de klânke van ‘n gooj kepél, deîndânger lekker ónger de êrm neme, oeës aûge laote straole en al sjoenkelendj de tówkomst tieëgemoôt dânse.

Maaktj lôl en plezeer op ‘n nette meneêr… Laeve de Rog, Vivat oeës Wieërt!

Ouch names Charlotte,

 

 

 

Eure Vorst Stan

 

2017-vorst-jan-resepsie_025

Aafscheid Vorst Jan Stroek

Op vastelaovendjdieënsdig 2017 hieët vastelaovendjveêrendj Wieërt massaal aafscheid genoeëme van Vorst Jan.

Names de optochtdaelnemers, kapélle en hermeni-je woôrt ’n plaquette aan ’t Rogstaekersmonumênt aan Vorst Jan aangeboeëje. Dieës plaquette, ontwôrpe en vervaardigdj doeër Diana Keulen-van der Linden symobisieërtj Vorst Jan vuuërtreffelike: De groeëte toêt di-j Jan altiêd geblaoze hieët en woeë dejjae ‘m inne tówkomst weer met zöltj tieëge kaome. De scheûnkes staeke d’r ónger uut en de Vorstesteek troeëntj boeëve te toêt uut.

Vervolges kóste de minse de Vorst persuuënlik bedânke tiêdes ’t Lindeboom Fieëst oppe Mêrrentj. Verschillendje zöstervereiniginge, bevrîndje SLV-vereiniginge en neteûrlik de Wieërter vastelaovendjveerders trókke oeëver ’t podium van Vorst Jan.

’n Absoluut hoeëgtepeûnt woor de serenade van de super-kapél. Ónger leiding van Tjeu Snoek begóste 6 muzikânte te spuuële, woeënao de oeëverige Wieërter kapélle via de Koeëremêrrentj de Mêrrentj optrokke. Vorst Jan heêl ’t neet druuëg mer ouch Slivvenhieër mós ‘n träönke laote.

Vuuëraafgaondj aan de abdicâsie woor ‘n delegâsie van ’t SLV-besteur presênt um Vorst Jan te beneûme tot “Ieërelid van SLV” vör al zien verdeênste vör de Wieërter en Limburgse vastelaovendj.

Tiêdes ’n emotionele abdicâsie zónge Monique Knapen en Ronald Moonen ’n prachtige aubade vör Vorst Jan en daonao woor ’t aan Ieëre Vorst Ton, Opper-Opper-Rogstaeker Börgemeister Heijmans en Kanseleer Stefan um Vorst Jan te ontdoon van z’n teikene van waerdigheid. Heejmej kwoom ’n indj aan 12 jaor Vorst Jan Stroek.

Tot slot woôrt ‘oeëze Jan’ doeër Kanseleer Stefan, names Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers, beneûmdj tot Ieëre Vorst.

 

IMG_6057

Milva’s & Laatblujjers winnen Hei-j Up priês 2017

Milva’s & Laatblujjers winnen Hei-j Up Priees 2017.

Met als motto: “‘t Es fris aan dae ris” werd de groep winnaar met 128 punten.

Tweede werdmet 126 punten de groep Bâwclub Wieërters Echte met als motto: “Gae zöltj ‘t mer mej make”.

Op de derde plaats met 125 punten de groep VV Gein Idee met als motto: “Krante Jonges”.

MG_0725

Aod Preens Harry I Meeuwissen Groeët Offeseer in de orde van de Rog

Op zaoterdig 18 fibberwari és Harry I Meeuwissen beneûmdj tot “Groeët Offeseer in de Orde van de Rog”.
Harry I woor Rogstaekerspreens in 1990 en és daonao 11 jaor lid gewaesj van VV de Rogstaekers.

Tiêdes zien lidmaatschap hieët Harry zich met name ingezatte vör groeëte projecte wi-j bevuuërbieëldj de realisâsie van de Rogstaekershal aane Stekshofweg.
Ouch wi-j dette nao 11 jaor vóng det hae plaats mós make vör anger mînse di-j de vereiniging koste deêne leêt hae de vereiniging neet komplieët aan heur lot oeëver.
Beej evenemênte as bevuuërbieëldj de Gulden Humor koste vae ’n beroep op ‘m doon. En as Harry aan ’t roer stieët kujje d’r van opaan detj good kûmtj. Hae weit minse um zich haer te verzamele en te enthousiasmieëre um ’t beste uut eurzelf boeëve te hale. Hae es zakelik, fair en amabel.
Ouch beej ’t senaat és hae as Prizzedênt/vuuërzitter ‘ne verbîngendje factor zoeëwaal binne ’t senaat as tösse ’t senaat en de vereiniging.

2017-lintje-vorst-jan_027

Medaâlie vanne Kuuëning vör Aod Preens Jan VI Stroek (1989)

Tiêdes de léste Boonte Aovendj op zaoterdig 21 jannewari kriêg oeës aller Vorst Jan van Börgemeister Jos Heijmans de verseêrsele uutgereiktj, behuuërendje beej de óngerscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Stroek woor in 1989 stadspreens en troeëj in 1994 tów as lid van Stadsvastelaovendjvereiniging “De Rogstaekers”. Hae woor ónger ângere lid van de kemmissie Algemein en vuuërzitter vanne kemmissie FOS (Fieëst oppe Straot). In 2003 woôrt hae vuuërgedrage as vuuërzitter van VV de Rogstaekers. Met algemein stumme woôrt dit vuuërstél aangenoeëme. Inne aafgeloûpe twelf jaor heêl hae zich bieëzig met ‘t beleid en ‘t vuuërbereide en vuuërzitte van de besteurs- en ledevergaderinge. Naeve besteurs- en kemmissietake és d’n hieër Stroek ouch vertieëgewoeërdiger in verschillendje stichtinge. Zoeëwi-j vuuërzitter Stichting Rogstaekers Beheer en vuuërzitter Stichting Steunfonds Cultuurbehoud.

Sins november 2005 és hae lid vanne Raod van Elf. Heejbeej vertieëgewoeërdigtj en prizzentieërtj hae de vereiniging beej bezeûke aan collega-vereiniginge di-j zeen aangesloeëte beej de bónd van Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge. Vorst Jan Stroek haaj ‘n groeët aandael inne organisâsie van de Gulden Humor in 1996 en in 2010, ‘t Limburgs Vastelaovendj Lidjeskonkoer in 1998, ‘t groeët jubileumfieëst beej gelaegenheid van ‘t 7 x 11 jaorig bestaon in 2003 en ý 8 x 11 jaorig bestaon in 2014.

Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge
Sins 2004 és d’n hieër Stroek besteurslid van de Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge (SLV). De SLV bestieët uut 17 Limburgse vastelaovendjvereiniginge en hieët tot doel ‘t in stând haoje en bevordere van vastelaovendj in Limburg. Heejdoeër levertj de SLV ‘n beejdraag aan ‘t cultureel en maatschappelik laeve in Limburg.

Vanaaf 1976 és Jan lid van meziekgezelschap de Vâlse Loef. Boete ‘t vastelaovendjsezoen verzörgtj ‘t gezelschap op gehieël vreejwillige basis optraejes beej bevuuërbieëldj de Unicef Loop, activiteite van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en in verzörgingshoêze. Van 1990 tot 2005 woor  Aod Preens Jan VI vuuërzitter vanne Aod Preense Club.