Aafscheid Aod Preens Stefan I Jacobs as Kanseleer van V.V. de Rogstaekers

Afscheid Kansleer

Voorafgaande aan de installatie van Vorst Stan, werd  afscheid genomen van Stefan Jacobs in zijn hoedanigheid als ‘Kanseleer’ van V.V. de Rogstaekers.

Op het podium werden de versierselen ingenomen en kreeg Stefan de ‘hoêsorde’ uitgereikt als blijk van waardering voor zijn verdiensten.

This post is also available in: Dutch