In 1937 woeërt de ieërste stadspreens vanne Rogstaekers oetgerope en det waas Guille Poell. D’r wore al ieërder preense gewaesj, mer noeëts officieel.  Vanaaf 1937 kwoom d’r eder jaor ‘ne Stadspreens behalve oonger d’n oeërlog.

De oprichting vanne Aod Preense Club

In 1960 kwome op initiatief van Aod Preens Lei I (de Borgie) de Aod Preense vanne Rogstaekers in ’ne reünie beejeîn in ’t Peliês vanne Rog. Ze besloeëte um  ’n bliêvendje Aod Preenseclub op te richte (inne statute van 1992 weurtj as officiële oprichtingsdatum vanne Rogstaekers Aod Preense Club de datum van 11-11-1959 geneumdj).
Preens Lei II (Vincken) kwoom daen aovendj mét zien gevôlg en Boorehermeni-j de stumming verhuuëge. ‘t Idee woor det de Aod Preense Club inne towkomst vör ‘nen invaller-Preens zoeëj kunne zörge, vör ’t gevâl ze e jaor geîne Preens koste vînge. Mer det és nog noeëts noeëdig gewaesj. In jannewari 1961 kwoom de Club weer beejeîn in hotel de Vesper aanne Koeëremêrrentj. Aod Preens Louis I (Jacobs) woeërt beneumdj tot prizzedênt en Aod Preens Frans I (Houben) tot plaatsvervângendj prizzedênt. Vör alle Aod Preense zoeëj ‘n neet officieel Preensemöts waere aangeschaftj. De regieërendje Preens John I (Scheepers) bracht, vergezeldj van zien gevôlg enne Boorehermeni-j e bezeuk aanne fieëstverendje groep Aod Preense. De Aod Preense Club keumtj vanaaf daen tiêd eder jaor beejeîn oppe Aod Preensedaâg, op zaoterdig ‘n waek vuuër vastelaovendj.

‘t Aod Preense Peliês waas vreuger beej kefee Toos Verstraeten aanne Maasport, daonao inne Poort van Limburg aanne Busseng en de léste jaore in Sociëteit Amicitia.

Vuuërzitters wore Piet Hermans, Ton Cornelissen, Jan Stroek en noow Léon Tobben.

Prizzedênte: Louis Jacobs, Guille Poell, Lei de Borgie, Driek van de Broek en noow Cid Coppen.

Ein vanne hoeëgtepûnte vanne Aod Preense Club woor de daelname in 2002 aan ’t LVK, ’t Limburgs Vastelaovendjlidjes Konkoers. Mét ’t lidje “As ich in d’n hieëmel kom, dan veer ich vastelaovendj”, gemaaktj doeër Eddy Snaphaan, kwome ze inne finale.

In 2015 bestieët de Rogstaekers Aod Preense Club 5 x 11 jaor. ‘t Spriktj vör zich det de Zieër Hoeëg Aangeslage Hieëre roondum dit jubileum weer e fieëstje bawwe.

oud-prinsendag-1963

Foto: Aod Preense daag 1963 mét boeëve v.l.n.r Frans Houben, Cid Coppen,Twan Schoenmakers, Lei Vincken en Ton Joosten. Oonger v.l.n.r.: Rolf Mathijssen, Driek v.d.Broek, Lei de Borgie, Louis Jacobs, Cas v.d.Broek. Sjraar Theijs, Bert Kuppens en John Scheepers.

Rituele en tradisies oppe Aod Preensedaâg

De Aod Preensedaâg kintj völ rituele en tradisies.

De léste Preens weurtj ontgroendj. Hae weurtj doeër de vuuërlèste Preens ‘uutgedosj’ en in dieës kleî-jer mot hae d’n hieële middig en aovendj de aanwieëzige van drânk vörzeen. Hae kriegtj ouch bepaoldje ludieke opdrachte uut te veure en hij mot ’n prizzentasie haoje.

As alles good gieët weurtj hae aan ’t indj van d’n aovendj opgenoeëme inne Club.As de aspirânt-Aod Preens oppe Aod Preensedaâg edereîn van beer hieët vörzeen mét ‘ne speciale B.H. (beerhaojer), gaon ze allemaol rechtop staon um te“hej-uppe”. Ze zînge dan same in koeër ‘t refrein van ‘t hoêslidje vanne Aod Preense:

Hej up, hej up, hej up
Dao gieëte weer haer
Vae löste ‘m zoeë gaer.
Weem zootj os verbeeje,
Vae haoje van lôl
Slieëtj de kop neet op hôl
Hej up, dao gieëte weer haer.

Dit lidje weurtj tiêdes de Aod Preensedaâg hieël dék herhaaldj.

Gebazieërdj op dit hoêslidje stéldje de Aod Preense in 2008 de Hej-Up-Priês in. Dieëze aanmoedigingspriês weurtj sieër daen tiêd doeër ’n speciaal zjurie van Aod Preense towgekindj aan ‘ne jonge optochtgroep. Op dieës meneer stimulieëre de Aod Preense de jeugd um aanne groeëte optocht mej te doon.

Sinds 2013 onthulle de Aod Preense oppe Aod Preensedaâg smiddes de noetste plevuus, ‘n now uutbreî-jing vanne Rogstaekers Aod Preense Plevuûze Paad. Det gebuuërtj same mét de jong dae of ‘t maegtje det ‘t ontwêrp vanne plevuus hieët gemaaktj.

Naodet de Aod Preense aan ’t begîn van d’n aovendj de nowwe stadspreens, mét ziene eventuele partner hebbe ontvânge, trékke ze oonger muzikaal begeleî-jingvan Hermeni-j de Kompeni-j  de stad in um ‘n aantal kefees te bezeuke.

Um 23.11 oor kriegtj ’t aspirântlid, as hae de hem opgedrage take good hieët volbrachtj, zien speciaal Aod Preensemöts opgezatte as teîken det hae noow volwaardig lid és vanne Aod Preense Club vanne Rogstaekers.

Hermeni-j de Kompeni-j:

This post is also available in: Dutch