Berichten

Rogstaekerspreens 2024: Ruud I uutgeroope

In 2024 guftj Ruud Teunissen as Stadspreens Ruud I vanne Rogstaekers kluuër aan de Wieërter vastelaovendj.

Ruud és de zoeën van Frans Teunissen en Annelies Kuijpers en ‘ne kleînzoeën van Daan Tuuënisse vanne Binnemuuële aane Wilhelminasingel. Hae és 50 jaor gelieëje geboeëre in ’t Sint Jans Gasthoês aane Voeëgelsbleîk. Völ minse zulle ’t hoêshaoje Teunissen kinne vanne “Koffieshop ‘t Trefpunt” inne Mûnt, tieëgenoeëver de Albert Heijn.

Jaorelânk woeër Ruud e bekindj gezicht inne horeca van Wieërt en daoboete, tot e jaor of drej gelieëje Corona root in ’t aete goêzje. Gelökkig és hae vlot genógt kunne beginne as wêrkbegeleider beej De Risse. Heej és plaats vör völ minse di-j êrges ângers lastig aane bak kaome. Dét oeëze Hoeëgheid gaer wêrktj met minse, ’t leêfst zoeë verschillendj muuëgelik, keumtj dus good uut!

(foto’s: FLITZER! fotografeert)

As lid van ‘VV de Kuiters’ sleîpdje pap en mam de kleine Ruud en zus Renate al oeëverâl mej naotow. Inne buggy met ’n groeëte pruûk en de snoeët vôl schmink woorte de wichter al besmétj met ’t heerlikke vastelaovendjvirus. As opgrujjende jóng woort de Hoeëgheid lid van ‘VV de Ketsers’ en woeër hae as wagebawwer actief beej ‘VV de Flabusse’. Dus de Groeëte Rogstaekersoptocht és al bekindj terrein.
Met de ‘Kloeëtmejoeërs’ woort meînig fieëst bezochtj en wi-j in 1998 Noël I Seerden vanuut dieës club de Wieërter vastelaovendj vuuër ging woor Ruud eîn van zien gruuëtse Adjudânte.
Dét vastelaovendjsezoen woor extra bezûndjer want tiêdes ’t Boorebâl woort hae vör eine aovendj inne onecht verbónge met Boorebroêd Wendy Driessens. Dao bleêf ’t beej vör waat betreftj relaties met vrölluj.

Jaorelânk hieët oeëze vuuërgânger oppe bühn vanne Boonte Aovendje gestânge met de ‘Vastelaovendjzêngers’ en allewiel és hae achter de schêrme actief as grimeur en bösseltj hae mette klei-jer.
Zînge deût hae nog regelmaotig beej Fieëstband Dial24 en as hae, al kui-jerendj, óngerwieëges és met e meziekske op z’ne kop.
Wieter stieët hae nog ’s gaer inne kuuëke. Thoês of beej bevrîndje cateraars, want ’t bloôd kruuëptj woeë ’t neet gaon kân. Mer ’t allerleêfst pôngeltj oeëze Preens wat met vêrf of schmink. Oppe moor, ‘ne raam of ’n schoeën snoeët.

Ziêne Dorstlustige Hoeëgheid hieët de ‘Orde vanne Boonte Muuële’ ingestéldj.
De muuële kûmtj neteurlik van de bakkeri-j van opa, di-j de ‘Binnemuuële’ hédje en ’t boont keumtj vanne alle kluuëre vanne raengelboeëg, umdet ederein in oeëze gewêldjige vastelaovendj mej moôg drejje!

Same met zien Adjudânte Marc Beelen, Frank Driessen en Roy Truijen zâl Preens Ruud I de Wieërter vastelaovendj kluuër gaeve ónger zien devies:

Vastelaovendj vör ederein,
dao drejtj ’t um!