Medaâlie vanne Kuuëning vör Aod Preens Jan VI Stroek (1989)

Tiêdes de léste Boonte Aovendj op zaoterdig 21 jannewari kriêg oeës aller Vorst Jan van Börgemeister Jos Heijmans de verseêrsele uutgereiktj, behuuërendje beej de óngerscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Stroek woor in 1989 stadspreens en troeëj in 1994 tów as lid van Stadsvastelaovendjvereiniging “De Rogstaekers”. Hae woor ónger ângere lid van de kemmissie Algemein en vuuërzitter vanne kemmissie FOS (Fieëst oppe Straot). In 2003 woôrt hae vuuërgedrage as vuuërzitter van VV de Rogstaekers. Met algemein stumme woôrt dit vuuërstél aangenoeëme. Inne aafgeloûpe twelf jaor heêl hae zich bieëzig met ‘t beleid en ‘t vuuërbereide en vuuërzitte van de besteurs- en ledevergaderinge. Naeve besteurs- en kemmissietake és d’n hieër Stroek ouch vertieëgewoeërdiger in verschillendje stichtinge. Zoeëwi-j vuuërzitter Stichting Rogstaekers Beheer en vuuërzitter Stichting Steunfonds Cultuurbehoud.

Sins november 2005 és hae lid vanne Raod van Elf. Heejbeej vertieëgewoeërdigtj en prizzentieërtj hae de vereiniging beej bezeûke aan collega-vereiniginge di-j zeen aangesloeëte beej de bónd van Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge. Vorst Jan Stroek haaj ‘n groeët aandael inne organisâsie van de Gulden Humor in 1996 en in 2010, ‘t Limburgs Vastelaovendj Lidjeskonkoer in 1998, ‘t groeët jubileumfieëst beej gelaegenheid van ‘t 7 x 11 jaorig bestaon in 2003 en ý 8 x 11 jaorig bestaon in 2014.

Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge
Sins 2004 és d’n hieër Stroek besteurslid van de Samenwerkende Limburgse Vastenaovendjvereiniginge (SLV). De SLV bestieët uut 17 Limburgse vastelaovendjvereiniginge en hieët tot doel ‘t in stând haoje en bevordere van vastelaovendj in Limburg. Heejdoeër levertj de SLV ‘n beejdraag aan ‘t cultureel en maatschappelik laeve in Limburg.

Vanaaf 1976 és Jan lid van meziekgezelschap de Vâlse Loef. Boete ‘t vastelaovendjsezoen verzörgtj ‘t gezelschap op gehieël vreejwillige basis optraejes beej bevuuërbieëldj de Unicef Loop, activiteite van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en in verzörgingshoêze. Van 1990 tot 2005 woor  Aod Preens Jan VI vuuërzitter vanne Aod Preense Club.