Feestelijke ingebruikname “Plevuûze Paât”

Op zaterdag 22 juni 2013 werd met een feestelijke rondwandeling de Rogstaekers Aod Preense Plevuûze Paâd in gebruik genomen nadet kort daarvoor de twee laatste tegels (plevuûze) voor de ereleden van de Aod Preense Club, Jan Coenen (oud-vorst) en Jo Bergmans (oud-regent) waren onthuld.

In verschillende groepen werden delen van de rondwandeling langs de 70 plevuûze gelopen. Bij deze rondwandeling was een belangrijke rol weggelegd voor de schoolkinderen en de cliënten van Atelier 88 van de stichting Pedagogisch Sociaal Werk die de 70 tegels (plevuûze) hebben ontworpen. Zij gaven bij ieder van de tegels een korte toelichting op het ontwerp.

De Plevuûze Paâd-wandeling voert langs een groot aantal plekken in de Weerter binnenstad waarmee de diverse stadsprinsen een speciale band hebben. Zo is deze wandeling niet enkel een kennismaking met de Weerter binnenstad maar óók met de Weerter vastelaovundjgeschiedenis.

Binnen de singelring liggen in alle winkelstraten 70 unieke plevuûze. Deze tegels zijn ontworpen door leerlingen van Weerter basisscholen en cliënten van Atelier 88 van de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg. Voor zover bekend bestaat een dergelijke wandelroute nog nergens in deze vorm en opzet in Nederland.  Juist vanwege dit unieke en educatieve karakter, de toekomstgerichtheid en de brede cultuurparticipatie en- educatie heeft o.a. de provincie Limburg een subsidie voor dit project toegekend.