Officiële onthulling “Plevuûze Paât”

Op de Markt in Weert worden op zaterdag 2 februari om 17.00 uur de eerste drie tegels onthuld van wat de Rogstaekers Aod Preense Plevuûze Paât wordt. Deze feestelijke onthulling in aanwezigheid van veel Rogstaekers Aod Preense en Jeugd Preense en genodigden gebeurt door de Weerter wethouders Harrie Coolen en Harrie Litjens vóór het Aod Preense Peliês, Amicitia.

Tegel plavuuze-paad Guille 1937

Klik op de foto voor meer foto’s van de Officiële onthulling “Plevuûze Paât”

De Plevuûze Paât-wandeling voert langs een groot aantal plekken in de Weerter binnenstad waarmee de diverse stadsprinsen een speciale band hebben. Zo is deze wandeling niet enkel een kennismaking met de Weerter binnenstad maar óók met de Weerter vastelaovundjgeschiedenis.

Binnen de singelring komen ruim 70 unieke plevuûze (tegels) te liggen. Deze tegels zijn ontworpen door leerlingen van Weerter basisscholen en cliënten van Atelier 88 van de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg. Voor zover bekend bestaat een dergelijke wandelroute nog nergens in deze vorm en opzet in Nederland.  Juist vanwege dit unieke en educatieve karakter, de toekomstgerichtheid en de brede cultuurparticipatie en- educatie heeft o.a. de provincie Limburg een subsidie voor dit project toegekend.

Achtergrondinformatie:

Wat is Onderwijsproject “Plevuûze Paât”?

De “Plevuûze Paât” is vooral een educatief project, gecoördineerd door Marktplaats Ku+Cu. Circa 600 schoolkinderen hebben hieraan meegedaan naast cliënten van Atelier 88 van PSW. Ze hebben voor de 70 tegels meerdere ontwerpen gemaakt.

Het doel van het initiatief is kinderen te betrekken bij de volkscultuur en het feest van Vastenavond en de kennis over de oorsprong van dit cultuurfeest te bevorderen. Zo geven de oud-prinsen carnaval, waaraan zij zelf eenmalig een aantal weken leiding gaven, terug aan de kinderen en wordt de cirkel rond gemaakt.

Aod-prinsen kwamen in de klassen vertellen over carnaval en het “prins zijn” en tijdens een interactief gesprek konden de schoolkinderen de prinsen volop vragen stellen. Verder bestond het project uit een les op school met korte filmpjes over vasten en vastenavond en een bezoek aan het Rogstaekers archief. Onder begeleiding van een vakdocente van Rick (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie) zijn de kinderen vervolgens aan de slag gegaan met het ontwerpen van de tegels. Elke leerling maakte een eigen ontwerp voor de tegel van ‘hun’ Aod Preens waarbij ook het logo, jaartal en de namen van de Rogstaekersprins en jeugdprins in het ontwerp werden verwerkt. Alle ontwerpen zijn vanaf eind november tot eind december tentoongesteld.

Wandelroute door Weerter binnenstad

De tegels worden vervaardigd in cortenstaal en komen vanaf januari 2013 in de Weerter binnenstad te liggen. In de loop van dit jaar wordt aan de hand van de “Plevuûze Paât” een (digitale en papieren) wandelgids uitgegeven met informatie over de viering van carnaval maar ook over het verdere culturele erfgoed van Weert zoals bijvoorbeeld informatie over de straat waar de tegel ligt. Daarbij worden moderne communicatiemogelijkheden zoals QR-codes gebruikt. Ook sluit het hele project aan op de campagne “Met Ons in Weert” en Weert, 600 jaar stad.

De “Plevuûze Paât” vormt zo straks niet enkel een duik in het verleden maar is ook toekomstgericht. De tegels herinneren bv aan Guil I Poell, in 1937 de eerste Rogstaekersprins of Loek I Creemers, de eerste jeugdprins in1950. Na 2013 komt er jaarlijks een nieuwe Rogstaekers(jeugd)prins en dus ook een nieuwe tegel bij. De nieuwse plevuûs wordt jaarlijks op de de Aod Preensedag onthuld. Het educatief project komt zo in de toekomst ieder jaar terug bij zowel de schoolkinderen alsook de gehele stad Weert.

Unieke samenwerking

Het scholenproject is een initiatief van de Aod Rogstaekersprinsen die daarbij samenwerken met Rick, de gemeente Weert en het basisonderwijs in Weert. Het project is gecoördineerd door Marktplaats Ku+Cu, verbinder van onderwijs en cultuur.

Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Limburg en het Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Weert, woningcorporatie Wonen Limburg, Marktplaats Ku+Cu, Stichting Jo Bergmans, carnavalsvereniging de Rogstaekers  en de Aod Preense van de Rogstaekers en de basisscholen.

De officiële start van het project was op 11 november 2011.Toen werd een prototype van de eerste tegel geplaatst op de Markt bij het Aod Preense Peliês (Sociëteit Amicitia).