Onthulling ontwerpen “Kids Plevuûze Paât”

Zondag 25 november a.s. om 11.00 uur maakt de Weerter wethouder van cultuur, Harrie Coolen, de winnende ontwerpen van het project “KidS Plevuûze Paât” bekend. De bekendmaking en de onthulling van de ontwerpen vindt plaats in de Kunstpassage Aan de Bron aan de Maaslandlaan in Weert. Dit gebeurt in aanwezigheid van de deelnemende scholen en de kinderen die aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Aansluitend om 12.00 uur wordt de expositie van de ontwerpen geopend. De ontwerpen zijn tot en met 21 december dagelijks in de expositieruimte te bekijken.

Onderwijsproject “Plevuûze Paât”

Het “Plevuûze Paât” is eerst en vooral een educatief project, gecoördineerd door de Marktplaats Ku+Cu. Circa 600 schoolkinderen, maar ook cliënten van Atelier 88 (PSW) en atelier de Snuffeltèr (Daelzicht) hebben voor bijna 70 tegels meerdere ontwerpen gemaakt. Die tegels vormen straks samen een wandelroute, een “Plevuûze Paât”, door de Weerter binnenstad. Het doel van dit initiatief is de kinderen te betrekken bij de volkscultuur en het feest van Vastenavond en de bewustwording van de oorsprong van dit cultuurfeest te stimuleren. Op deze wijze willen de oud-prinsen de carnaval, waar zij eens in hun leven een aantal weken leiding aan hebben gegeven, terug geven aan de kinderen. Zo wordt de cirkel rond gemaakt. De basisschoolkinderen hebben de afgelopen weken een lesprogramma gevolgd dat bestond uit een interactief gesprek met een oud-carnavalsprins, een les op school met korte filmpjes over vasten en vastenavond en een bezoek aan het Rogstaekers archief. Onder begeleiding van een vakdocente van Rick zijn de kinderen vervolgens aan de slag gegaan met het ontwerpen van de tegels. Deze tegels worden uitgevoerd in cortenstaal en komen vanaf januari 2013 in de Weerter binnenstad te liggen. Elk kind maakt een eigen ontwerp voor de tegel van ‘hun’ Aod Preens waarin logo, jaartal en namen van de Rogstaekerprins en jeugdprins zijn verwerkt.

Wandelroute door Weerter binnenstad

In de loop van volgend jaar wordt aan de hand van het “Plevuûze Paât” een (digitale en papieren) wandelgids uitgegeven met informatie over de viering van carnaval maar ook over het culturele erfgoed van Weert, bijvoorbeeld informatie over de straat waar de tegel ligt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de modernste hulpmiddelen zoals QR-codes. Dit initiatief sluit volledig aan op de campagne “Met Ons in Weert” Het “Plevuûze Paât” is zowel een duik in het verleden als toekomstgericht. In 1937 werd de eerste Rogstaekersprins uitgeroepen en in 1950 de eerste Jeugdprins. Ieder jaar komt er een nieuwe Rogstaekers(jeugd)prins bij en dus ook een nieuwe tegel. Jaarlijks wordt tijdens de Aod Preensedag een nieuwe tegel onthuld en wordt de aandacht gevestigd op de culturele wandelroute. Het educatief project komt in de toekomst dus ieder jaar terug bij zowel de schoolkinderen alsook de gehele stad Weert.

Unieke samenwerking

Het scholenproject is een initiatief van de Aod Rogstaekersprinsen, die daarbij samenwerken met Rick (het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie), de gemeente Weert en het basisonderwijs in Weert. Het project wordt gecoördineerd door Marktplaats Ku+Cu, verbinder van onderwijs en cultuur. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Limburg en het Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Weert, woningcorporatie Wonen Weert, Marktplaats Ku+Cu, Jo Bergmans Stichting, carnavalsvereniging de Rogstaekers  en de Aod Preense van de Rogstaekers en de basisscholen.Vanwege de unieke, toekomstgerichte en brede cultuurparticipatie en- educatie heeft de provincie Limburg een subsidie voor het project toegekend. Datzelfde geldt voor Wonen Limburg. De initiatiefnemers zoeken nog naar andere sponsoren. De officiële start van het project was op 11 november 2011. Toen werd een prototype van de eerste tegel geplaatst op de Markt bij het Aod Preense Peliês (Sociëteit Amicitia).